Laatste nieuws

Bijgaande informatie is bedoeld voor alle (nieuwe) vrijwilligers en de medewerkers van De Pracht.

Op dinsdag 21 en 28 januari 2020 wordt de cursus Reanimatie en Gebruik van AED-apparaat 1 (Automatische Externe Defibrillator) aangeboden. De docent is Bob Groeneveld, medewerker van de EHBO-vereniging Aalst-Waalre.

In De Pracht starten begin 2020 een aantal nieuwe cursussen waar nog enkele plaatsen vrij zijn:

De schildersclub VrijePrachtSchilders zoekt enkele nieuwe leden. De VrijePrachtSchilders zijn vanaf september t/m mei elke woensdagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur in zaal 1 van De Pracht te vinden.

Patricia Hoevenaars biedt vanuit haar taalschool Adelante Spaanse les aan voor beginners. In januari start een nieuwe cursus: Spaans voor vakantie! 

Word lid van de Activiteitencommissie, die om de 6 à 8 weken vergadert. Als vrijwilliger ben je aanspreekpunt voor een aantal activiteiten van De Pracht.

Pagina's