Privacy verklaring

Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) verwerkt persoonsgegevens. De Pracht is gebonden aan de Privacy Wetgeving zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dd 4 mei 2016 van de Autoriteit Persoonsgegevens en van toepassing vanaf 25 mei 2018. Met dit Privacy statement willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SDPE.