Huisregels

Iedereen is welkom

  • Wij verwachten dat onze bezoekers en vrijwilligers:
  • Goed naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten
  • Zich respectvol opstellen tegenover alle bezoekers
  • Zorgvuldig omgaan met andermans eigendommen
  • De ruimtes schoon en opgeruimd achterlaten
  • Hun bijdrage leveren aan een goede sfeer
  • Zich houden aan de wettelijke regels betreffende alcoholgebruik en roken
  • De aanwijzingen en verzoeken van de beheerders en gastheren en –vrouwen opvolgen

 
Het schenden van deze regels kan leiden tot het weigeren van toegang tot het gebouw van De Pracht.
De beheerders, medewerkers en gastheren en – vrouwen mogen maatregelen nemen om de goede gang van zaken te handhaven.

Aan onze jonge bezoekers:
Huisregels

Welkom in De Pracht.
Wij hopen dat jullie een fijne bijeenkomst of cursus zullen hebben.
Om alles goed te laten verlopen vragen we jullie om je aan de regels te houden die hiernaast staan