Commissies

  • Vanwege de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke functie van De Pracht is een vijfde bestuurlijke commissie in het leven geroepen, de Commissie Zorg & Welzijn

  • De Commissie Cursussen heeft als taak het opzetten en begeleiden van cursussen en workshops.

  • De Activiteitencommissie streeft ernaar elk seizoen een gevarieerd programma samen te stellen voor jong en oud.

  • De Commissie Communicatie & Marketing ondersteunt het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de bestuurscommissies bij de realisatie van de doelstellingen van de stichting. 

  • Een activiteiten- en ontmoetingscentrum kan niet bestaan zonder een goed beheer en een goede exploitatie van het gebouw.