Zomervakantiekoor

Aanmeldingsformulier / éénmalige machtiging ZomerVakantiekoor

Van de deelnemers vragen wij een bijdrage van €15,- p.p. voor drie avonden, inclusief muziekbundel. 

Eenmalige machtiging:

Bovengenoemde verleent hierbij een eenmalige machtiging aan: Stichting de Pracht Ekenrooi, KvK 41092368, ten gunste van rekening NL21RABO 0101182317 om de deelnamebijdrage af te schrijven van zijn/haar bankrekening zoals hierboven vermeld (15 euro). Het bedrag zal in week 34 worden afgeschreven.