Vogelvereniging de Edelzanger

Wat misschien niet iedereen weet is dat Aalst sinds 1938 al een vogelvereniging heeft. Misschien hebt u al vogels in een mooie volière vliegen voor uw plezier, zodat u kunt genieten van hun mooie zang of hun prachtige verenkleed. 

De jaarlijkse tentoonstelling, gecombineerd met een onderlinge wedstrijd van de kwekers (prijsuitreiking zondag 16.00 uur), is het hoogtepunt van de kweekresultaten van het afgelopen jaar. 
Maandelijks wordt er een ledenvergadering gehouden met onder andere lezingen, dia- of filmavonden en het geven van voorlichting en uitwisseling van kweekervaring. 
Hebt u belangstelling voor de natuur en in het bijzonder de prachtige vogels die er zijn, kom dan gerust een keer vrijblijvend naar een vergadering, elke laatste donderdag van de maand, in Ontmoetings- en activiteitencentrum De Pracht aan de Pracht 2 te Aalst-Waalre, aanvang vergadering 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Contactpersoon: