Algemeen lid Activiteitencommissie

Is lid van de Activiteitencommissie, die om de 6 à 8 weken vergadert. Is aanspreekpunt voor een aantal activiteiten. Taken: ondersteuning, coördinatie, opzetten nieuwe activiteiten, meedenken.