Kunst, Cultuur en Algemene ontwikkeling

Boekencarrousel - Leesgroep (kenmerk 8032)

De boeken in deze carrousel worden door de cursisten gezamenlijk uitgekozen. Een actueel boek, een interessant onderwerp of een schrijver eens uitproberen, het is allemaal mogelijk. Tijdens de cursus wisselt u uw leeservaringen uit met de andere cursisten, waarbij vaak verrassende gezichtspunten naar voren komen. De docente, die leeskringen begeleidt sinds 1998, geeft daarnaast achtergrondinformatie.

We beginnen met het boek Gebrek is een groot woord van Nina Polak.

Spinoza voorjaar (kenmerk 8114)

Jan Snel is een bekende dirigent in Eindhoven. Hij zal in de cursus ook de relatie leggen met muziek en literatuur.​

Spinoza: Remedies voor zelfvertrouwen

Wat betekent het denken van Spinoza voor ons?

Kunnen we, als we door zijn lens kijken, met meer

vertrouwen in deze wereld leven? Een rustiger gevoel?

 

4 bijeenkomsten: 

Spinoza: Een frisse kijk op emoties

Lezingen over kunst expositie en museum vj 2020 (kenmerk 8101)

Lezing 1: Vincent van Gogh

De Brabantse periode van Vincent van Gogh. Besproken worden plaatsen in Brabant  en Vincenter

Lezing 2: Moderne beeldhoudkunst

In combinatie van een bezoek aan het  bijzondere Middelheimmuseum in Antwerpen.

De excursies zijn niet in de cursusprijs opgenomen

Lezingen over kunst, exposities en musea nj 2019

Lezing 1: Bauhaus en textiel op 28 september 2019

Het Bauhaus is een van de belangrijkste namen binnen het moderne design. Vele voorwerpen die we nu nog gebruiken zijn gemaakt naar hun ontwerpen honderd jaar geleden. Het zijn met name de vrouwen in deze beweging die zich bezig hielden met textiel. Hun werk krijgt tijdens de lezing extra aandacht in combinatie met een excursie naar het Textielmuseum in Tilburg.

Lezing 2: : Rembrandtjaar 9 november 2019

Leesgroep - dinsdag (kenmerk 8032)

Mensen die graag lezen en met andere lezers van gedachten willen wisselen over het boek en dit onder leiding van een ervaren lezeres willen doen, kunnen zich inschrijven voor deze leesgroep. 

Bijeenkomsten 1x per 5 à 6 weken. Docente is voormalig lerares Nederlands.

 

 

Leesgroep - vrijdag (kenmerk 8032)

Mensen die graag lezen en met andere lezers van gedachten willen wisselen over het boek en dit onder leiding van een ervaren lezeres willen doen, kunnen zich inschrijven voor deze leesgroep. 

Bijeenkomsten 1x per 5 à 6 weken. Docente is voormalig lerares Nederlands.

 

 

Museum komt naar u toe

Een lezing in het kader van Doe Mee.

Het Philips Museum in Eindhoven verzorgt lezingen aan mensen die niet zo goed meer ter been zijn en de kans niet meer hebben om naar het museum te komen. Ook mensen die niet veel de deur uit komen, en toch even eruit willen, zijn welkom. Ook hun begeleiders zijn uitgenodigd. Wim Heijmans geeft daarom een lezing op 23 maart van 14.00 tot 16.00 uur in De Pracht. Hij zal u meenemen in het rijke verleden van Philips. Voor veel mensen in Waalre een leuke lezing, omdat zij nog goede herinneringen hebben aan Philips.

Abonneren op Kunst, Cultuur en Algemene ontwikkeling