Kunst, Cultuur en Algemene ontwikkeling

Boekencarrousel - Leesgroep

De boeken in deze carrousel worden door de cursisten gezamenlijk uitgekozen. Een actueel boek, een interessant onderwerp of een schrijver eens uitproberen, het is allemaal mogelijk. Tijdens de cursus wisselt u uw leeservaringen uit met de andere cursisten, waarbij vaak verrassende gezichtspunten naar voren komen. De docente, die leeskringen begeleidt sinds 1998, geeft daarnaast achtergrondinformatie.

Tweeluik De Krim (toen en nu)

Schiereiland de Krim werd in 2014 wereldnieuws toen het na een omstreden referendum werd geannexeerd door de Russische Federatie. Over het waarom, het hoe en de impact van die ingreep valt veel te vertellen. Zijn de verwachtingen van een groot deel van de bevolking uitgekomen? Hoe reageerde men in Oekraïne en in de rest van de wereld? Met dit soort onderwerpen gaan in november de cursisten aan de slag tijdens de tweede bijeenkomst over de Krim.          

Tweeluik Jozef Stalin

Jozef Stalin is een van de meest intrigerende figuren uit de wereldgeschiedenis. Na de Russische Revolutie van 1917 wist hij zich langzaam maar zeker op te werken binnen de communistische gelederen. Toen Lenin in 1924 overleed, greep de voormalige priesterstudent uit Georgië zijn kans en werd binnen enkele jaren de de absolute heerser die hij tot zijn dood in 1953 zou blijven. Zijn invloed was enorm, zowel binnen de Sovjet-Unie als op het wereldtoneel.

Interculturele communicatie en de Islam

In onze regio is de kans steeds groter dat onze buren uit verre landen komen. Ze werken en  leven hier. Welke waarden en normen brengen ze mee?

De cursus interculturele communicatie geeft in de eerste bijeenkomst informatie over verschil in visie op de wereld vanuit verschillende culturele achtergronden. De volgende bijeenkomst gaan we in op de Islam, zijn ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste basiskennis. Is er behoefte om de Islam in Nederland te bespreken, kan deze cursus verlengd worden. Het is een interactieve cursus, met veel informatie.

Lezingen over kunst, exposities en musea

Lezing 1

9 maart lezing over hekserij in de Peel ivm tentoonstelling in Gemeentemuseum Helmond 

NB dit is een lezing over geschiedenis, niet over kunst

Lezing 2

18 mei lezing over Museum Catharijneconvent in Utrecht

De kosten voor de bezoeken aan de locaties zijn niet in het cursusgeld opgenomen. Worden later afgerekend.

Leesgroep - dinsdag

Mensen die graag lezen en met andere lezers van gedachten willen wisselen over het boek en dit onder leiding van een ervaren lezeres willen doen, kunnen zich inschrijven voor deze leesgroep. 

Bijeenkomsten 1x per 5 à 6 weken. Docente is voormalig lerares Nederlands.

 

 

Leesgroep - vrijdag

Mensen die graag lezen en met andere lezers van gedachten willen wisselen over het boek en dit onder leiding van een ervaren lezeres willen doen, kunnen zich inschrijven voor deze leesgroep. 

Bijeenkomsten 1x per 5 à 6 weken. Docente is voormalig lerares Nederlands.

 

 

Abonneren op Kunst, Cultuur en Algemene ontwikkeling