Computer

PC Beheer Windows 10 Basis

Iedere eenvoudige gebruiker van een pc krijgt ermee te maken dat de pc traag wordt of zelfs vastloopt. Mogelijk door downloaden teveel risico's genomen, niet op tijd opgeschoond.

Deze cursus is erop gericht de pc goed te beheren, op tijd de goede handelingen te doen, zorgen dat je een systeemschijf hebt en back-ups.

Nodig: laptop

Abonneren op Computer