Commissie Communicatie & Marketing

De Commissie Communicatie & Marketing ondersteunt het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de bestuurscommissies bij de realisatie van de doelstellingen van de stichting. De commissie verricht diverse communicatiewerkzaamheden, zowel voor interne als externe doelgroepen. Een overzicht van de middelen die worden verzorgd en/of beheerd:

  • website
  • Facebook-account
  • digitale nieuwsbrief Prachtflits
  • intern bulletin Prachtnieuwtjes
  • persberichten
  • posters en flyers
  • programmafolder met cursussen en activiteiten
  • jaarverslag
  • huisstijl en logo
  • vrijwilligersinformatie

De commissie bestaat uit:

Martin Asveld (Prachtnieuwtjes)
Cor van Mosseveld (Redactie)
Jos Boonen (Redactie en website)
Frank Mollen (website, posters, flyers, beeldmateriaal)
Milou Verhagen (persberichten, Prachtflits, social media)