Zorgen over stilvallen spil in de wijk, maar geen reden tot paniek

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Coronavirus hebben grote gevolgen voor de dorps- en gemeenschapshuizen in het land. Ook De Pracht heeft activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. Dat terwijl de gemeenschapshuizen een belangrijk sociaal en maatschappelijk anker zijn. Zeker straks na de coronacrisis, zullen zij een belangrijke rol spelen. Echter, vooralsnog komen de gemeenschapshuizen niet in aanmerking voor de compensatiemaatregelen (SBI) van de overheid, maar hopen daar snel aan te worden toegevoegd. Ook is het nog de vraag of zij gebruik kunnen maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hierover spraken Hans van Baal en Marc van Hal van het Oranjefonds in de uitzending op SBS6 “In het Hart van Nederland” afgelopen zaterdag (kijk terug vanaf 17.30 min.) en het Eindhovens Dagblad schreef ook over de zorgen in onze gemeente.

De Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA (Landelijke netwerk van bewonersgroepen) maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk. Inmiddels hebben deze organisaties op 7 april een brandbrief van gelijke strekking en een dringend verzoek voor ondersteuning, gestuurd naar de colleges van B&W en gemeenteraden van alle gemeentes in Nederland. 

Zie al deze acties als een ernstige wake-up call richting alle overheden ook de gemeentes om de gemeenschapshuizen niet te vergeten bij compensatiemaatregelen en verdere (financiële) ondersteuning en alles te doen wat in hun vermogen ligt. 

Ook wij van De Pracht sluiten ons hierbij aan en doen een dringend verzoek aan overheden en gemeente Waalre om ons tegemoet te komen met (project) subsidies en andere ondersteuning, nu en in het na-corona tijdperk, om onze belangrijke functie in de gemeenschap te kunnen vervullen.

De Pracht staat onder druk, maar dit betekent vooralsnog niet zomaar ons einde. Wij zullen ons tot het uiterste blijven inzetten om De Pracht te behouden voor al onze vrijwilligers, personeelsleden, gasten/bezoekers en de gemeente Waalre. Samen slaan we ons er doorheen!