Tijdelijke sluiting

Met de verlenging van de maatregelen rondom corona, is duidelijk geworden dat gemeenschapscentrum De Pracht haar deuren opnieuw langer moet sluiten. Dit betekent dat De Pracht in ieder geval t/m 20 april 2021 gesloten is voor publiek. Alleen activiteiten voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen mogen doorgaan. Dit betekent dat de dagbesteding voor ouderen wel plaats kan vinden.

Laten we hopen dat de lockdown effect heeft en we elkaar snel weer kunnen ontmoeten. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren we jullie hierover.