Terug na succes: Cursus Vierluik Oost-West

De cursus Vierluik Oost-West van Robin Strek was in seizoen 2016-2017 een groot succes. Daarom heeft De Pracht deze cursus opnieuw in het programma opgenomen.

De rode draad in deze cursus is de relatie, het spanningsveld tussen Oost-Europa en het Westen. In een viertal interactieve presentaties gaat de docent samen met de deelnemers in op de Russische leiders van de afgelopen honderd jaar, op de Koude Oorlog en op twee specifieke landen: Letland en Moldavië. Uitgebreide voorkennis wordt niet van de cursisten gevraagd en er is ook geen huiswerk. Wel hoopt de docent op veel wisselwerking in de vorm van vragen, reacties en eigen ervaringen. Hij zal gebruikmaken van veel historisch beeld- en geluidmateriaal. De vier bijeenkomsten liggen in elkaars verlengde, maar kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

De cursus vindt plaats in De Pracht, De Pracht 2 Aalst-Waalre van 19.30 – 21.30 uur. De kosten bedragen € 50,00. Data: 5, 19 feb., 5, 19 maart 2018. U kunt zich inschrijven op de website of via een inschrijfformulier, te vinden op het folderrek in De Pracht.