Open spreekuur nalaten, erven en schenken

In de Pracht is een nieuw spreekuur geopend op donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur. Dit spreekuur is toegankelijk voor iedereen die meer informatie wil over persoonlijke hulp bij overlijden of nalatenschap. Heeft u vragen over de voorbereiding voor het levenstestament, wilt u meer weten over schenken of bijvoorbeeld het vastleggen van uw wensen rondom uw erfenis? Kom dan naar het open spreekuur van Fonckle.

Fonckle begeleidt mensen bij het vastleggen van de wensen rondom het overlijden en kan nabestaanden bijstaan bij de afwikkeling van de erfenis. Voor het vastleggen van de wensen kunnen we gebruik maken van het PersoonlijkLevensDossier, maar het kan ook op een andere manier. Wat voor u het prettigste is. In het PersoonlijkLevensDossier wordt alles doorlopen. Van uw verzekeringsgegevens, bezitters van reservesleutels tot uw wensen voor de uitvaart of erfenis. Vragen die hierbij aan de orde komen, kunnen zijn: Hoe wenst u de zorg als u het zelf niet meer kunt beslissen? Is uw testament nog actueel? Wilt u doorleven op social media-accounts? Wie erft uw dierbare schilderij? Mocht uit de gesprekken blijken dat het verstandig is om tevens een (levens-)testament op te laten maken, dan kunnen wij u hierin begeleiden.  

 

Daarnaast kunnen wij u bijstaan in het op orde brengen van uw administratie zodat uw nabestaanden geen zoektocht wacht. Maar ook het regelen en oppakken na uw overlijden is een mogelijkheid. Voor de nabestaanden kunnen wij als back-up optreden voor bijvoorbeeld de gesprekken/contacten met instanties, voor de beslissingen die genomen moeten worden en we kunnen bij (ernstige) conflicten optreden als mediator.

De data van het spreekuur zijn als volgt:
donderdag 12 april 
donderdag 26 april 
donderdag 24 mei 
donderdag 7 juni 
donderdag 21 juni 
donderdag 5 juli.

Er zijn geen kosten aan het spreekuur verbonden. Voor meer informatie of een afspraak neem contact op met Suzan van de Vorst, telefoonnummer 040-2027471