Meerjarenplan 2015-2018 van De Pracht

De samenleving is volop in beweging! Nederland transformeert van een zorgzame samenleving naar een participatiesamenleving. Dit is een gecompliceerd en langdurig proces dat al vaak op de agenda van De Pracht heeft gestaan.

De rode draad is meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf en het bevorderen van de eigen kracht. Door de herstructurering van de zorg ontstaat er een grotere behoefte aan informele zorg en dienstverlening. Sociaal kapitaal, de bereidheid van burgers om zich in te zetten voor medeburgers, speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor De Pracht zijn al deze ontwikkelingen een inspiratiebron. Op welke wijze kan een gemeenschapscentrum als De Pracht een zinvolle bijdrage leveren aan die veranderingen? Wat zou De Pracht in de toekomst moeten bieden en welke stappen moeten gezet worden om dit te bereiken?

Het bestuur van Stichting De Pracht Ekenrooi heeft in samenwerking met Frank Toonen van Cordaad Welzijn de toekomstvisie van De Pracht verwoord in het meerjarenplan 2015-2018, onder de titel: ‘De Pracht: Op weg naar het gemeenschapscentrum van de toekomst’.

Op 8 september informeert De Pracht de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren van de gemeente Waalre tijdens een openbare raadsinformatieavond in het Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsinformatieavond in het Bestuurscentrum aan de Laan van Diepenvoorde 8, Waalre, aanvang 19.30 uur. In de nabije toekomst willen wij deze visie (lees Passie van De Pracht) graag met de vrijwilligers, gebruikers en andere belanghebbenden delen op nog te organiseren informatiebijeenkomsten.

Stichting De Pracht Ekenrooi,
Hans van Baal, voorzitter