De week van voorzitter activiteiten Frank Schoenmakers

Stichting De Pracht is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de activiteitencommissie. Wie neemt deze zomer het stokje over? Huidige voorzitter Frank Schoenmakers vertelt over zijn rol binnen de Pracht.

De Activiteitencommissie streeft ernaar elk seizoen een gevarieerd programma samen te stellen voor jong en oud. Er zijn een aantal terugkerende evenementen, maar de commissie staat ook altijd open voor nieuwe ideeën. Zo is de commissie nu bezig met de invulling van zondagmiddagen, in kader van het Doe Mee Project. Daarnaast zijn er jaarlijkse beurzen, markten en wekelijkse clubs zoals Butterfly of de Creakids. De activiteitencommissie kan vertrouwen op een grote pool vrijwilligers voor deze activiteiten, maar zorgt zelf voor de aansturing en voor nieuwe initiatieven.

Wat doet een voorzitter nu precies? Als voorzitter houdt je overzicht over alle activiteiten. Bij vergaderingen van de commissie zorg je voor een agenda. Daarnaast is de voorzitter de schakel tussen het dagelijkse bestuur en de commissie, zodat deze van alle zaken op de hoogte is. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen in een bestuursvergadering, worden vervolgens besproken in de commissievergadering die elke 6 tot 8 weken plaatsvindt. Bij het voorzitterschap horen uiteraard ook een aantal bezoekjes aan De Pracht, het beantwoorden van mails en het contact houden met vrijwilligers.

Frank loopt al flink wat jaren rond in De Pracht. Met een jarenlange achtergrond in de horeca is Frank echt een sociaal dier en is hij graag onder de mensen.  Hij kent het dorp en de wijk door en door en houd ervan om het mensen naar hun zin te maken.

Frank geeft aan trots te zijn op de succesvolle carnaval van dit jaar, waar hij zelf als liefhebber nauw bij betrokken was, maar kan er ook zeker van genieten als andere om hem heen een geweldig evenement neerzetten, zoals bijvoorbeeld de Halloweentocht. Maar ook dan kan hij het niet laten om de handen uit de mouwen te steken en te helpen waar nodig is.

Een belangrijke boodschap die Frank aan een nieuwe voorzitter door wil geven is: heb hart voor de zaak en ga ervoor en doe wat je goed dunkt. Er zit veel kennis om je heen, gebruik deze. Delegeer, Reageer en Organiseer.

Wanneer het allemaal goed gaat en je volop complimenten krijgt over een goed lopende activiteit is het geweldig en weet je weer waar je allemaal voor doet. Helaas is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Je moet ook wel eens mindere leuke beslissingen nemen, conflicten oplossen, verslagen maken en niet geheel onbelangrijk, het financiële laatje van alle activiteiten in de gaten houden.

Gelukkig hoef je het niet allemaal alleen te doen en heb je een geweldig goed team om je heen om je te ondersteunen.

Welkom bij de activiteiten commissie!!

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over het voorzitterschap van de activiteitencommissie? Neem dan gerust contact op met het secretariaat, via depracht@depracht.nl of met Frank via acdepracht@gmail.com