De Pracht in inspiratiemagazine Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bracht afgelopen maand een inspiratiemagazine uit voor haar donateurs. Dit magazine geeft een beeld van wat er met de donaties gebeurt en wat het Oranje Fonds voor mensen kan betekenen. Ook voor de bewoners uit Waalre. Subsidies die wij van het OranjeFonds mogen ontvangen komen onder andere ten goede aan Zorg&Welzijn projecten binnen De Pracht. 
Voor dit magazine werden een aantal vrijwilligers van De Pracht geïnterviewd en op de foto gezet. Zij worden 'verschilmakers' genoemd. Het is een prachtig blad geworden! Het is ter inzage te bekijken bij het secretariaat.

Hierbij de digitale editie. Veel leesplezier.