Cursus Reanimatie en gebruik van AED-apparaat in De Pracht

Indien iemand wordt getroffen door een hartstilstand is het van groot belang dat er zo snel mogelijk wordt gestart met een reanimatiepoging. Het gebruik van een AED-apparaat blijkt daarbij in vele gevallen een levensreddend hulpmiddel te zijn.

Op dinsdag 3 en 10 april 2018 (cursus van 20 en 27 feb. is VOL) wordt in De Pracht daarom de cursus Reanimatie en Gebruik van AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) aangeboden. De docent is Bob Groeneveld, medewerker van de EHBO-vereniging Aalst-Waalre.
In deze cursus leert u reanimeren met behulp van hartmassage en mond-op-mondbeademing. Daarnaast leert u hoe u het AED-apparaat moet bedienen zodat u snel en adequaat kunt handelen als iemand in uw omgeving getroffen.

De cursus vindt plaats in De Pracht, De Pracht 2  Aalst-Waalre van 19.30 – 21.30 uur. De kosten bedragen € 35,00. Een inschrijfformulier kunt u vinden op het folderrek van De Pracht. Ook kunt u zich inschrijven via de website