Cursus Reanimatie en Gebruik van AED-apparaat 1

Op dinsdag 4 en 11 januari 2020 wordt de cursus Reanimatie en Gebruik van AED-apparaat 2 (Automatische Externe Defibrillator) aangeboden. De docent is Bob Groeneveld, medewerker van de EHBO-vereniging Aalst-Waalre. Indien iemand wordt getroffen door een hartstilstand is het van groot belang dat er zo snel mogelijk wordt gestart met een reanimatiepoging. Het gebruik van een AED-apparaat blijkt daarbij in vele gevallen een levensreddend hulpmiddel te zijn.

In deze cursus leert u reanimeren met behulp van hartmassage en mond-op-mondbeademing. Daarnaast leert u hoe u het AED-apparaat moet bedienen zodat u snel en adequaat kunt handelen als iemand in uw omgeving getroffen. De cursus vindt plaats van 19.30 – 21.30 uur.

De kosten bedragen € 35,00 Een inschrijfformulier kunt u vinden op het folderrek van De Pracht. Ook kunt u zich inschrijven via de website