​“Je kunt iets doen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een ander”

Steeds minder mensen binden zich aan een organisatie als vrijwilliger. Tegelijkertijd zijn er bij de Pracht ruim 160 vrijwilligers actief, van jong tot oud. Omdat het onze kracht is, kijken we wat hun verhaal is. Dit keer in gesprek met Frank Dols, al jaren begeleider bij Technika 10. Dit is een jeugdactiviteit waarbij kinderen zich kunnen uitleven met werkstukken en techniek.

Een verminderde betrokkenheid en inzet van vrijwilligers herkent Frank ook in Waalre. We hebben vaak al genoeg om ons op te richten wat voorrang krijgt. Bovendien lijkt het verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen minder sterk. Volgens Frank hebben we als samenleving steeds meer het gevoel dat alles perfect moet zijn. Dit ziet hij ook terug in hoe kinderen tegenwoordig werken. Terwijl je juist het meeste leert als er iets mis loopt. Fouten maken hoort erbij en niet elk werkstuk wordt zoals je voor ogen had. De begeleiders van Technika10 doen er alles aan om een veilige haven te bieden voor zelfontwikkeling.

Frank is links te zien op de foto, gemaakt tijdens het bezoek van Maxima aan De Pracht.

Frank Dols is al 12 jaar lid van Technika10 als leiding. Deze club voor jongens en meiden met interesse voor techniek is een van de langstlopende jeugdactiviteiten in De Pracht. Wat drijft hem al die tijd? “Het meeste voldoening haal ik uit het overbrengen van mij eigen passie om zo anderen meer zelfvertrouwen te geven. Je kunt bijdragen aan iets dat verder gaat dan jezelf. Je kunt de samenleving een klein stukje verder helpen en iets teruggeven. Kinderen zijn de toekomst, dus hoe mooi is het als je hen wat bij kunt brengen?” En bij Technika10 is dat niet alleen een stuk gereedschap, maar ook inzicht, eigenwaarde en een steuntje in de rug.

Niet alleen het bijbrengen van vaardigheden is wat Frank boeit aan het vrijwilligerswerk, maar ook de plek speelt voor hem een rol. Hij ziet De Pracht als de kapstok voor allerlei activiteiten en ontmoetingen. “Het is een sterke stichting die ver ontwikkeld is. Dit maakt het gemakkelijker om er je thuis te voelen en iets te organiseren.”

Daarnaast heeft hij zich ook zelf ontwikkeld en heeft hij nieuwe dingen in zichzelf ontdekt, die hij kan toepassen in zijn rol als vrijwilliger. De interesse voor psychologie en hoe wij met elkaar samenwerken is gegroeid. Zo vindt hij voldoende uitdaging, en hij heeft dan ook genoeg ambities voor nieuwe projecten bij Technika10.

Op dit moment ligt Technika10 stil vanwege de beperkende coronamaatregelen. Heb je interesse om mee te doen, houd dan onze kanalen in de gaten en kom een keertje kijken zodra we weer van start gaan.