Bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi

Het dagelijks bestuur (DB) van de stichting bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter/secretaris en de penningmeester. Dit zijn de bestuurders van Stichting De Pracht Ekenrooi.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de stichting bestaat uit de leden van het DB en de voorzitters van de vijf bestuurscommissies. Besluiten van het AB worden door het DB uitgevoerd.

Bestuur