Bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi

Het dagelijks bestuur (DB) van de stichting bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter/secretaris en de penningmeester. Besluiten van het DB worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB). Het AB van de stichting bestaat uit de leden van het DB en de voorzitters van de vijf bestuurscommissies

Bestuur