PrachtDag

Prachtdag

'PrachtDag' is een dagbesteding op maandag en woensdag die speciaal bedoeld is voor kwetsbare ouderen, zoals mensen met lichte dementie of een andere lichte beperking.
De bezoekers van PrachtDag nemen onder deskundige begeleiding deel aan creatieve, recreatieve en andere activiteiten. De inzet is vooral om de deelnemers een fijne en gezellige dag te bezorgen. De Pracht is er immers voor iedereen en een lichte beperking mag daarbij géén belemmering vormen! Het project PrachtDag draagt tevens bij aan het ontlasten van mantelzorgers.

PrachtDag is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die woonachtig zijn in Waalre. Vanwege een lichte beperking zijn ouderen soms niet meer in staat om zelfstandig deel te nemen aan bestaande ontmoetingsactiviteiten. PrachtDag helpt hierbij een handje, zodat deze groep wel wekelijks een gezellige activiteit kan bezoeken. Het accent ligt nadrukkelijk op dagbesteding, en niet op dagverzorging of -verpleging. Er wordt géén onderscheid gemaakt naar de aard van de beperking. Iedereen is welkom! Aanmelding vooraf is uiteraard wel nodig.

De begeleiding probeert de activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers. Het programma komt dus in overleg met de deelnemers tot stand. Denk bijvoorbeeld aan schilderen, gezelschapsspelen, (voor-)lezen, bewegen, knutselen en dergelijke. Behalve creatieve en recreatieve activiteiten zijn er ook activiteiten buiten De Pracht mogelijk, zoals een uitstapje, wandelen of het bezoeken van een museum.
Het gezamenlijk gebruiken van de lunch is een vast onderdeel van PrachtDag. Een huiselijke sfeer is erg belangrijk.

Deze activiteit heeft per dag plaats voor 12 deelnemers.

 

Contactpersoon: 
Locatie: 
De Pracht
Doelgroep: 
Kosten (€): 
8,- (halve dag) of 12,- (hele dag), inclusief koffie/thee en lunch
Frequentie: 
Twee keer per week ( halve of hele dag )