Vogel tentoonstelling

De volgende keer op: 09/11/2019

Tentoonstelling vogels De Edelzanger

Op 9 en 10 november 2019 houdt de vereniging haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in De Pracht. De toegang is gratis.

Ruim 250 vogels, waaronder parkieten, kleur- en postuur kanaries,  diverse tropische vogels en Europese Cultuurvogels, zijn twee dagen tijdelijk te gast in De Pracht.

De tentoonstelling wordt op zaterdag 9 november om 14.00 uur geopend en de vogels zijn die dag te bewonderen tot 19.00 uur.
Op zondag 10 november zijn belangstellenden van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur, waarna de prijsuitreiking volgt.

Graag zien wij u op een van deze dagen op onze mooie vogeltentoonstelling.

Contactpersoon: 
Locatie: 
De Pracht
Doelgroep: 
Kosten (€): 
Gratis
Frequentie: 
1x per jaar