Voorzitter Activiteitencommissie

Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van Stichting De Pracht Ekenrooi. Het AB vergadert eens in de 6 weken. Is eerste aanspreekpunt voor vragen over activiteiten en voorzitter van de vergaderingen van de Activiteitencommissie. Deze commissie vergadert om de 6 à 8 weken. Bereidt samen met een team activiteiten voor en zorgt dat deze ook worden uitgevoerd. Onderhoudt contacten met de vrijwilligers van de Activiteitencommissie. Zorgt voor jaarrapportage over de activiteiten.

Meer informatie over bovenstaande vacatures van de Activiteitencommissie: Frank Schoenmakers, e-mail acdepracht@gmail.com, telefoon 06-51990307.