Boekhouder

Voor assistentie van de penningmeester zijn wij op zoek naar een boekhouder. De tijdsbesteding is voor de boekhoudfunctie ongeveer 1 dag per week gedurende ongeveer 35 weken per jaar. Voor de goede uitvoering van het werk is aanwezigheid in De Pracht gedurende een halve dag per 2 weken wenselijk. De rest van de tijd kan van huis uit gewerkt worden mits men een computer en printer beschikbaar heeft. Anders kan men apparatuur in De Pracht gebruiken.

De functie van boekhouder bestaat uit het verwerken van alle ontvangsten en betalingen in de boekhouding. Dit betreft zowel kas als bankposten, huurnota’s, consumptie verbruik als salarisnota’s. Periodiek zorgt hij/zij voor storting en aanvulling van het wisselgeld voor bar en activiteiten.
De boekhouder legt alle financiële mutaties vast in een boekhoudsysteem op basis van een vast rekeningschema en een verdeling naar commissies en activiteiten.