Vierluik Oost-West

De rode draad in deze cursus is de relatie, het spanningsveld tussen Oost-Europa en het Westen. In een viertal interactieve presentaties gaat de docent samen met de deelnemers in op de Russische leiders van de afgelopen honderd jaar, op de Koude Oorlog en op twee specifieke landen: Letland en Moldavië. Uitgebreide voorkennis wordt niet van de cursisten gevraagd en er is ook geen huiswerk. Wel hoopt de docent op veel wisselwerking in de vorm van vragen, reacties en eigen ervaringen. Hij zal gebruikmaken van veel historisch beeld- en geluidmateriaal.   

 

 

 

 

 

 1. Honderd jaar Russische leiders:
  Rusland houdt ons bezig. Eerst het tsaristische Rusland, dat naar expansie zocht. Toen de communistische Sovjet-Unie, die zich wilde meten met het vrije Westen. En sinds de het einde van de Koude Oorlog is het land, onder leiding van markante leiders als Jeltsin en Poetin, nieuwe wegen ingeslagen. Aan de hand van een levendige presentatie, inclusief quiz en filmfragmenten, gaat de docent  in op de rol en de achtergrond van de meest prominente Russische leiders van de afgelopen eeuw. Aan bod komen o.a. Tsaar Nicolaas II, Lenin, Stalin, Chroesjtsjov, Brezjnev, Gorbatsjov en uiteraard Vladimir Poetin                                                                                                      
 2. De Koude Oorlog:
  De tweede bijeenkomst staat geheel in het teken van de Koude Oorlog. Deze periode begint na de Tweede Wereldoorlog en duurt tot 1991, wanneer de Sovjet-Unie uiteenvalt. Hoe ontstond en verliep deze – overwegend geweldloze - krachtmeting tussen Oost en West? Welke rol speelden historische figuren als Chroesjtsjov, Kennedy, Reagan en Gorbatsjov? En in hoeverre is er anno 2016 sprake van een Koude Oorlog 2.0? Aan de hand van beeld en geluid zullen de cursisten zich in deze vragen verdiepen. Hopelijk zijn er deelnemers  die hun persoonlijke herinneringen aan de Cold War willen delen.                                          
 3. Letland:
  De  geschiedenis van de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen is curieus en boeiend tegelijk. Tot aan WO I maakten ze deel uit van het immense Russische rijk, tijdens het interbellum waren ze onafhankelijk en vervolgens kenden ze dramatische bezettingsperioden, eerst van de Duitsers, daarna van de Sovjets. In 1991 herkregen ze hun onafhankelijkheid en richtten ze zich op het Westen. De cursisten duiken in de geschiedenis, het heden en de toekomst van met name Letland en proberen o.a. een antwoord te vinden op de vraag of en in hoeverre de diepgewortelde Letse angst voor Rusland terecht is.
 4. Moldavië/Transnistrië:
  Moldavië is niet alleen het armste land van Europa maar voor velen ongetwijfeld het minst bekende. Het ligt ingeklemd tussen Roemenië, dat sinds 2004 lid is van de EU, en Oekraïne , dat te maken heeft met grote geopolitieke spanningen. De invloed van het Sovjetverleden is in Moldavië scherp aanwezig. Dat uit zich met name in het ‘frozen conflict’ met betrekking tot Transnistrië. Dat oostelijk deel van het land heeft zich de facto afgescheiden van de rest van Moldavië en zou het liefst bij Rusland horen. In hoeverre is Moldavië een ‘failed state’ en wat zijn de vooruitzichten?

Inschrijven op de cursus

Bovengenoemde, na bevestiging van de aanmelding, verleent een machtiging aan Stichting De Pracht Ekenrooi ingeschreven bij KvK onder nummer 4109268 ten gunste van IBAN rekening NL21 RABO 0101 1823 17 om het cursusgeld af te schrijven van zijn of haar bankrekening. Het bedrag wordt twee weken na aanvang van deze cursus geincasseerd. 
Indien de cursus niet doorgaat krijgt u van ons minimaal vijf dagen voor aanvang bericht.

Contactpersoon: 
Docent: 
Robin Sterk
Startdatum: 
maandag, 5 februari, 2018
Tijd: 
19:30 tot 21:30
Vervolgdata: 
19 feb., 5 en 19 mrt. 2018
Lessen: 
4
Frequentie: 
2 wekelijks
Kosten (€): 
48,00